Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Wytyczne horyzontalne MIR

Ilustracja kategorii

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

14 maja 2010

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszystrukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 - (obowiązują od 14 maja 2010 r.)

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

04 marca 2010

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej - od 4 marca 2010 r.

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

07 maja 2009

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych - od 7 maja 2009 r.

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

19 września 2008

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych - od 19 września 2008 r.

Wytyczne w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

09 września 2008

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa - od 9 września 2008 r.

Do pobrania
Pobierz plik (OpiszamianWytycznych.pdf)Opis zmian23 Kb
Pobierz plik (wytyczne - mieszkalnictwo - aktualizacja.pdf)Wytyczne dot mieszkalnictwa131 Kb

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER