Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Wytyczne horyzontalne MIR

Ilustracja kategorii

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

01 października 2011

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości - od 1 października 2011 r.

Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

18 maja 2011

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznychw transporcie zbiorowym - od 18 maja 2011 r.

Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

27 kwietnia 2011

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. - (obowiązują od 27 kwietnia 2011 r.)

Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

15 lutego 2011

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 - (obowiązują od 15 lutego 2011 r.)

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

02 lipca 2010

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie informacji i promocji - od 2 lipca 2010 r.

 

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER