Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Dokumenty

Ilustracja kategorii

Ewaluacja - informacje ogólne

25 lipca 2010

Ewaluacja w zakresie funduszy strukturalnych to obiektywna ocena m.in. polityki, programu, działania, projektu na wszystkich etapach, a zatem w trakcie ich planowania, realizacji i mierzenia efektów. Celem ewaluacji jest ocena faktycznych rezultatów danego działania w stosunku do wcześniejszych założeń, przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów i standardów.

Ewaluacja - podstawy prawne

24 lipca 2010

Poniżej zamieszczono dokumenty, które dotyczą realizacji zadań ewaluacyjnych w bieżącym okresie programowania.

Więcej na temat systemu ewaluacji w Polsce zmajduje się pod poniższym linkiem: http://www.ewaluacja.gov.pl/

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER