Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Promocja

Ilustracja kategorii

Zasady dotyczące informacji i promocji

17 stycznia 2014

Zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. wszyscy beneficjenci projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zobowiązani sąado informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Lista zmian aktów prawnych (archiwalne)

17 stycznia 2014

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL (4 luty 2009)

Pobierz pilk (1,07 MB)

 

Linki

11 grudnia 2012

Zapraszamy do zapoznania się z przydatnymi linkami!

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER