Zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. wszyscy beneficjenci projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zobowiązani sąado informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 Działania informacyjno-promocyjne zaplanowane dla projektu powinny zostać opisane we wniosku o dofinansowanie projektu, jako jedno z zadań w ramach projektu. Działania takie należy planować racjonalnie z uwzględnieniem wszelkich wymagań związanych z oznaczeniem projektu. Należy także zapewnić, aby przekaz (język i środki komunikacji) zostały dopasowane do grupy odbiorców, charakteru i zasięgu oddziaływania projektu.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych w szczególności należy pamiętać o następujących zasadach oznaczania projektów:

1.oznaczanie pomieszczeń, w których realizowany jest projekt;

2.oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu;

3.informowanie o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu;

4.oznaczanie publikacji i materiałów promocyjnych;

5.udzielanie informacji o współfinansowaniu podczas konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych;

6.informowanie o współfinansowaniu, skierowane do grupy docelowej projektu.

Wszelkie działania informacyjno-promocyjne w ramach PO KL powinny być prowadzone zgodnie dokumentami znajdującymi się poniżej.

Logotypy  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują  się pod poniższym linkiem http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx

Więcej  infromacji na temat zasad promocji funduszy europejskich znajduje się tutaj

Więcej informacji na temat zasad promocji POKL znajdziesz tu.