WSPARCIE UCZNIÓW ZE

                                                                                        SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

UCZYMY WSPÓŁPRACY

1 wsparcie ucznow ze specjalnymi potrzebamiuczymy wspolpracy

 

RENESANS SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

ROZWÓJ KOMPETENCJI                                   

3 rozwoj kompetencji4 renesans szkolnictwa zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA OTWARTA NA GŁOS RODZICÓW

CYFROWA SZKOŁA         

5 cyfrowa szkola6 szkola otwarta na glos rodzicw

 

 

 

 

 

 

 

    ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI

7 rozwijanie zdolnosci