Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Infografiki

Ilustracja kategorii

Infografiki

24 września 2013
         
  "Fundusze europejskie dla polskiej edukacji"     
   z logo   UE zbiorcza   
         
  "Cyfrowa szkoła"    "Edukacja przedszkolna"   
  cyfrowa szkoa 

 

        

 edukacja przedszkolna  
         
   "Egzaminy zewnętrzne"    "Indywidualizacja nauczania"  
  egzaminy zewnetrzne     indywidualizacja nauczania  
       
   "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym"    "Rozwijanie zdolności"  
   nadzr    rozwijanie zdolnoci  
         
   "Rozwój kompetencji"    "Szkolnictwo zawodowe"  
   rozwj kompetencji    szkolnictwo zawodowe  
         
   "Nowa podstawa programowa"  

 "Fundusze europejskie dla edukacji

na lata 2014-2020"

 
   Nowa podst programowa    UE 2014-20  
         
  "Zagraniczne wyjazdy edukacyjne"  
  Zagraniczne wyjazdy edukacyjne  
     

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER