Formularz zgłoszeniowy Konkursu dobrych praktyk edukacyjnych w ramach projektów POKL "Szkoła się opłaca - edycja 2014" dostępny jest pod adresem:


www.efs.men.gov.pl/konkurs-szkola-sie-oplaca-formularz