Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Lista ekspertów

Ilustracja kategorii

Baza ekspertów - Ministerstwo Edukacji Narodowej

07 grudnia 2012

Centralna baza ekspertów stanowi zbiór baz ekspertów opublikowanych na stronach instytucji zaangażowanych w realizację poszczególnych programów operacyjnych.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER