Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Ważne dokumenty

Ilustracja kategorii

Zasady dokonywania wybory projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

07 grudnia 2012

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podrozdział 6.6 Zasady powoływania ekspertów oraz prowadzenia baz ekspertów

Podrozdział 6.7 Zasady odwoływania ekspertów oraz skreślania ekspertów z baz ekspertów

Podrozdział 6.8 Zasady wykonywania obowiązków przez ekspertów powołanych do składu KOP

Podrozdział 6.9 Zasady obligatoryjnego wyrażania opinii przez eksperta

Podrozdział 6.10 Zasady fakultatywnego wyrażania opinii przez eksperta 

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER