Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Priorytet IV PO KL

Ilustracja kategorii

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

27 listopada 2012

Na szczeblu centralnym wdrażany jest Priorytet IV ,,Szkolnictwo wyższe i nauka", dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego.

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/

 MNiSW

 

http://www.ncbir.pl/

NCBiR

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER