Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Priorytet IX PO KL

Ilustracja kategorii

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

17 sierpnia 2010

Wśród dziesięciu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znalazły się dwa Priorytety oświatowe. Na szczeblu regionalnym wdrażany jest Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Za jego wdrażanie w regionach odpowiadają urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących (IP) lub Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II).

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER