Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Fundusze dla edukacji

Ilustracja kategorii

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

17 sierpnia 2010

Wśród dziesięciu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znalazły się dwa Priorytety oświatowe. Na szczeblu regionalnym wdrażany jest Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Za jego wdrażanie w regionach odpowiadają urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących (IP) lub Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II).

Regionalne Programy Operacyjne

16 lipca 2014

Województwo

Dolnośląskie

Województwo

Kujawsko-Pomorskie

Województwo

Lubelskie

Województwo

Lubuskie

01-dolnoslaskie

kujawsko-pomorskie h lubelskie  lubuskie herb

 www.rpo.dolnyslask.pl

www.mojregion.eu www.rpo.lubelskie.pl www.lrpo.lubuskie.pl

 
Województwo

Łódzkie

Województwo

Małopolskie

Województwo

Mazowieckie

Województwo

Opolskie

dkzie

maopolskie

mazowieckie

opolskie

www.rpo.lodzkie.pl

www.fundusze.malopolska.pl

www.rpo.mazowia.eu www.rpo.opolskie.pl

 

 

Województwo

Podkarpackie

Województwo

Podlaskie

Województwo

Pomorskie

Województwo

Śląskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

lskie

www.wrota.podkarpackie.pl www.rpowp.wrotapodlasia.pl www.dpr.pomorskie.eu www.rpo.slaskie.pl

 

 Województwo

Świętokrzyskie

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Województwo

Wielkopolskie

Województwo

Zachodniopomorskie

wietokrzyskie

warminsko-mazurskie

wielkopolskie

herb zachodniopomorskie

www.rpo-swietokrzyskie.pl www.rpo.warmia.mazury.pl www.wrpo.wielkopolskie.pl www.rpo.wzp.pl

Regionalne Programy Operacyjne

16 lipca 2014

Województwo

Dolnośląskie

Województwo

Kujawsko-Pomorskie

Województwo

Lubelskie

Województwo

Lubuskie

01-dolnoslaskie

kujawsko-pomorskie h lubelskie  lubuskie herb

 www.rpo.dolnyslask.pl

www.mojregion.eu www.rpo.lubelskie.pl www.lrpo.lubuskie.pl

 
Województwo

Łódzkie

Województwo

Małopolskie

Województwo

Mazowieckie

Województwo

Opolskie

dkzie

maopolskie

mazowieckie

opolskie

www.rpo.lodzkie.pl

www.fundusze.malopolska.pl

www.rpo.mazowia.eu www.rpo.opolskie.pl

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Województwo

Podkarpackie

Województwo

Podlaskie

Województwo

Pomorskie

Województwo

Śląskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

lskie

www.wrota.podkarpackie.pl www.rpowp.wrotapodlasia.pl www.dpr.pomorskie.eu www.rpo.slaskie.pl
Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

 

 Województwo

Świętokrzyskie

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Województwo

Wielkopolskie

Województwo

Zachodniopomorskie

wietokrzyskie

warminsko-mazurskie

wielkopolskie

herb zachodniopomorskie

www.rpo-swietokrzyskie.pl www.rpo.warmia.mazury.pl www.wrpo.wielkopolskie.pl www.rpo.wzp.pl

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER