Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Plan Działania

Ilustracja kategorii

Roczny Plan Działania 2015 - zmiana 21.12.2015 r.

28 grudnia 2015

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 28 Komitetu Monitorującego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdza Roczny Plan Działania na rok 2015 dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wersji zawierającej zmiany przyjęte przez Komitet na wskazanym powyżej posiedzeniu.

Roczny Plan Działania 2015 - zmiana 14.12.2015 r.

15 grudnia 2015

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 39 Komitetu Monitorującego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2016 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdza Roczny Plan Działania na rok 2015 dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wersji zawierającej zmiany przyjęte przez Komitet z dniem 14 grudnia br.

Harmonogram naborów wniosków 2015 r.

04 sierpnia 2015

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na rok 2015.

Roczny Plan Działania 2015 - zmiana 22.10.2015 r.

28 października 2015

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 28 Komitetu Monitorującego PO WER z 8 września 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2015 dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdza Roczny Plan Działania na rok 2015 dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Roczny Plan Działania 2015 - zmiana 21.07.2015 r.

05 sierpnia 2015

Zmiana Rocznego Planu Działania PO WER na 2015 r. dla Ministerstwa Edukacji Narodowej została zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia 21 lipca 2015 r. na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER