Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Ogłoszenie o konkursie

Ilustracja kategorii

Ogłoszenie o konkursie Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16

23 grudnia 2015

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16
Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych


Działanie/Typ operacji
Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych


Termin naboru wniosków
od 25 stycznia 2016 r. do 1 lutego 2016 r.


Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 2 553 000 zł.
Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%
(ze środków UE i środków budżetu państwa)
W ramach konkursu wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla każdego z 10 obszarów kształcenia określonych w regulaminie konkursu.


Kto może składać wnioski
Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania dla zawodów i/lub programów kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie formalnych kwalifikacji (kwalifikacyjnych kursów zawodowych). Formę prawną beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER dla Działania 2.14.


Przedmiot konkursu
Konkurs ma zapewnić zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane, we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 222 modelowe programy nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
• w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.


Regulamin konkursu
Regulamin dostępny jest pod linkiem: efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/konkursy/regulamin-konkursu

 

Punkt kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER