Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Nabór projektów

Ilustracja kategorii

Strona internetowa Instytucji Pośredniczącej II stopnia

02 września 2011

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia uruchomił swoją stronę www.ip2.ore.edu.pl. Znajdą tam Państwo informacje na temat realizowanych, w ramach Priorytetu III POKL "Wysoka jakość systemu oświaty", konkursów i projektów konkursowych.  

Zachęcamy do odwiedzania.
 
46392 grafika ore

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER