Zarządzanie i nadzórEgzaminy zewnętrzneDoskonalenie nauczycieliUczenie się przez całe życieRozwój szkół
OBSZARY WSPARCIA TYTUŁ PROJEKTU
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym (etap I)
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym (etap II)
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap I)
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap II)
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap III)
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój SIO
ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej