Zarządzanie i nadzórEgzaminy zewnętrzneDozkonalenie nauczycieliUczenie się przez całe życieRozwój szkół
OBSZARY WSPARCIA TYTUŁ PROJEKTU
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Budowa banków zadań (edycja I)
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Budowa banków zadań (edycja II)
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego - I etap
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu dla klas VI
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Pilotaż nowych egzaminów maturalnych
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych
ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania