Zarządzanie i nadzórEgzaminy zewnętrzneDoskonalenie nauczycieliUczenie się przez całe życieRozwój szkół
OBSZARY WSPARCIA TYTUŁ PROJEKTU

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Edukacja dla pracy

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Każde dziecko jest inne

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania - zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego - przeznaczonych dla uczniów - dzieci obywateli polskich za granicą

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Otwarta szkoła - System Wsparcia Uczniów Migrujących

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych

ikonka doskonalenie nauczycieli Doskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych