Zarządzanie i nadzórEgzaminy zewnętrzneDoskonalenie nauczycieliUczenie się przez całe życieRozwój szkół
OBSZARY WSPARCIA TYTUŁ PROJEKTU
ikonka uczenie się przez całe życie  Uczenie się przez całe życie Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie
ikonka uczenie się przez całe życie  Uczenie się przez całe życie Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie
ikonka uczenie się przez całe życie  Uczenie się przez całe życie Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji
ikonka uczenie się przez całe życie  Uczenie się przez całe życie Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
ikonka uczenie się przez całe życie  Uczenie się przez całe życie Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo