Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Projekty realizowane

Ilustracja kategorii

Projekty realizowane

17 października 2013
 
OBSZARY WSPARCIA TYTUŁ PROJEKTU

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego

ikonka zarządzanie i nadzór Zarządzanie i nadzór w oświacie

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym (etap II)

Ikonka doskonalenie nauczycieliDoskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Edukacja dla pracy (etap II)

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

E-podręczniki do kształcenia ogólnego

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Ikonka doskonalenie nauczycieliDoskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej

 ikonka uczenie się Uczenie się przez całe życie

Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrożenia KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie  

ikonka egzaminy zewnętrzne  Egzaminy zewnętrzne

Pilotaż nowych egzaminów maturalnych

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap III)

ikonka zarządzanie i nadzór  Zarządzanie i nadzór w oświacie

Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek

ikonka uczenie się  Uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Ikonka doskonalenie nauczycieliDoskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

ikonka rozwój szkół  Rozwój szkół

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

Ikonka doskonalenie nauczycieliDoskonalenie nauczycieli oraz metod kształcenia

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER