Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2009

Komunikat dotyczący przedłużenia okresu naboru wniosków w ramach konkursu nr 4/POKL/2009

17 grudnia 2009

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony potencjalnych projektodawców, nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne PO KL „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości” w ramach Tematu: „Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, będzie prowadzony do 19 lutego 2010 r. (do godz. 14.00).

Prezentacje dla beneficjentów

17 grudnia 2009

Prezentacje ze spotkania z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które odbyło się dnia 17.12.2009 r. w Warszawie

Załączniki:

Komunikat dotyczący wniosków pozytywnie rozpatrzonych ze środka odwoławczego do konkursu nr 1/POKL/3.3.4/09

14 grudnia 2009

W dniach 7-8 grudnia br. odbyła się Komisja Oceny Projektów (KOP) do oceny merytorycznej wniosków rozpatrzonych pozytywnie w ramach procedury odwoławczej konkursu nr 1/POKL/3.3.4/09 "Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości". Przedmiotem powtórnej oceny merytorycznej było 49 wniosków. 

Lista rankingowa rekomendowana do dofinansowania przez KOP zostanie umieszczona do końca grudnia br. na stronie Ministerstwa.

Komunikat dotyczący wniosków o dofinansowanie złożonych na konkurs nr 5/POKL/3.3.2/2009 - stan na dzień 08 grudnia 2009 r.

09 grudnia 2009

Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Priorytetu III POKL w Ministerstwie Edukacji Narodowej informuje, że na konkurs zamknięty nr 5/POKL/3.3.2/2009 ,,Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych" wpłynęło 37 wniosków na ogólną kwotę dofinansowania 67 064 046,54 PLN.

Komunikat dotyczący konkursu nr 5/POKL/3.3.2/2009

28 października 2009

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że osobą do kontaktu w ramach konkursu nr 5/POKL/3.3.2/2009 ,,Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych” jest Pani Maria Filipek, tel. (022) 34 74  432, e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER