Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Nowa wersja 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych

31 grudnia 2010

Od 1 stycznia 2011 r. wchodzi w zycie modyfikacja wzoru wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z tym Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła dostosowaną do ww. wzoru wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych 6.4.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach X rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010 "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego "

22 grudnia 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w X rundzie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Informacja o zatwierdzeniu nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów

22 grudnia 2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument udostępniony został na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz w Bazie Wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Wynik oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 - Komisja Oceny Projektów 20 grudnia 2010 r.

22 grudnia 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) dokonał ponownej oceny merytorycznej 1 wniosku złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009, pozytywnie rozpatrzonego przez IP w postępowaniu odwoławczym.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w XIV rundzie konkursu otwartego nr 6/3.3.2/POKL/2009

21 grudnia 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w XIV rundzie konkursu otwartego nr 6/3.3.2/POKL/2009 „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER