Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2011

Ogłoszenie o uruchomieniu konkursu nr 2/POKL/3.3.4/2011

29 grudnia 2011

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III, ogłosił w dniu 29 grudnia 2011 r. konkurs otwarty nr 2/POKL/3.3.4/2011 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia, w ramach typu projektu: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.

Wydłużenie terminu składania wniosków w XXV rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009

25 listopada 2011

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,informuje, iż wydłużony zostaje termin składania wniosków w XXV rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

Do pobrania
Pobierz plik (Wyduenie_terminu_konkurs_6.pdf)Komunikat IP2145 Kb

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w rundzie XXII oraz XXIII konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009

25 listopada 2011

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jakoInstytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach rundy XXII i XXIII konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009.

Do pobrania
Pobierz plik (Komunikat_na_stron.pdf)Komunikat IP2139 Kb
Pobierz plik (lista_rankingowa_XXIII.pdf)Lista rankingowa94 Kb

170 mln zł na praktyki dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela

25 listopada 2011

1 marca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie otwartym na praktyki dla studentów - przyszłych nauczycieli. W 2011 r. w tym konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej ma do rozdysponowania 170 mln zł.

Konkurs na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego - dodatkowe materiały

24 listopada 2011

Jesteś przedsiębiorcą, przedstawicielem uczelni, samorządu czy organizacji pozarządowej? Zamierzasz aplikować w konkursie na organizację staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego nr 1/POKL/3.4.3/2011? Powinieneś zapoznać się z zamieszczonymi poniżej materiałami statystycznymi przygotowanymi specjalnie pod kątem tego konkursu.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER