Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2012

Dziewiątka wspiera oświatę

06 grudnia 2012

W ramach Priorytetu IX POKL w obszarze edukacji realizowanych jest wiele projektów/działań wspierających system oświaty. Stanowią one przykłady dobrze zrealizowanych i prowadzonych praktyk.

Dobre praktyki w obszarze oświaty

06 grudnia 2012

Dobre praktyki w projektach systemowych priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty służą jako przykłady inicjatyw wpisujących sie w cele Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła się opłaca

06 grudnia 2012

Raport dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca“ został po raz pierwszy zaprezentowany podczas konferencji pt. Zmieniamy oświatę (listopad 2012r.) podsumowującej dotychczasowe działania we wdrażaniu funduszy europejskich w latach 2007-2013.

Briefing przed konferencją pt. „ZMIENIAMY OŚWIATĘ”

13 listopada 2012

MIEJSCE: Warszawa, Hotel Marriott, sala Sawa

TERMIN: środa 14 listopada 2012 r. o godzinie 10.30

Zatwierdzenie nowych projektów systemowych

07 listopada 2012

W dniu 4 października 2012 r. Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Edukacji zadań Beneficjenta projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Wartość projektu 26,5 mln zł, okres realizacji od 01.05.2012 r. do 30.06.2015 r.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER