Raport dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca“ został po raz pierwszy zaprezentowany podczas konferencji pt. Zmieniamy oświatę (listopad 2012r.) podsumowującej dotychczasowe działania we wdrażaniu funduszy europejskich w latach 2007-2013.

Celem raportu "Szkoła się opłaca" jest promocja najlepszych projektów konkursowych, sfinansowanych ze środków Priorytetu III PO KL, zrealizowanych w Polsce w latach 2007-2013 i wybranych spośród blisko 300 inicjatyw. Każdy z nich został sklasyfikowany w jednym z pięciu obszarów: rozwijanie zdolności, renesans szkolnictwa zawodowego, rozwój kompetencji, cyfrowa szkoła i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W raporcie znalazło się 14 projektów zgłoszonych przez beneficjentów Priorytetu III PO KL. Wśród nich były uczelnie wyższe, fundacje, towarzystwa naukowe, gminy, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły podstawowe, gimnazja, licea itp.

Do pobrania:

Raport dobrych praktyk edukacyjnych "Szkoła się opłaca"