Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Sprawozdania / Raporty

Ilustracja kategorii

Ewaluacja działań edukacyjnych współfinansowanych z EFS w latach 2004-2006

29 lutego 2008

Poniżej znajduje się raport z ewaluacji działań edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006 (Działanie 2.1 i 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Działanie 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Ewaluacja została przeprowadzona na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Celem badania była ocena wpływu tych działań na system kształcenia i szkolenia.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER