Zamówienie dotyczy opracowania projektu graficznego podstrony dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej MEN. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.