Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zleceniem usługi polegającej na wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego planu działania pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2014 przez Instytucję Pośredniczącą MEN oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Czynności audytowe należy przeprowadzić do 15 grudnia br. a następnie przygotować raport z audytu w oparciu o zawartą z Wykonawcą umowę w terminie 5 dni od daty zakończenia czynności audytowych.

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zlecenia zostały zawarte w załączonym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W ofercie proszę o podanie szacunkowej kwoty wartości tego zlecenia brutto. Proponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Kryterium wyboru będzie najniższa cena.
Zlecenie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   w terminie do dnia 12 listopada br. do godziny 16.00. Brak odpowiedzi do dnia wskazanego jako termin składania ofert rozumiany będzie jako niewyrażenie zainteresowania ofertą. Jednocześnie informuję, że zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.